TUS, Wczesna Nauka Czytania, Dobry start dla 6 latka – ZAJĘCIA OTWARTE

Czas na NOWE zajęcia w naszej Akademii. Chcemy Wam je pokazać, pochwalić się nimi i zaprosić już teraz na ZAJĘCIA OTWARTE.
—— 16 czerwca, od godz.10.00 ——-
Nasze nowości dedykujemy najmłodszym dzieciom. Cykliczne zajęcia w formie kursów rozpoczną się we wrześniu.

1. TUS – Trening Umiejętności Społecznych czyli trening grupowy, podczas którego trener modeluje różne zachowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych, min : rozróżnianie emocji i radzenie sobie z różnymi emocjami, zawieranie znajomości, uważne słuchanie, zadawanie pytań, umiejętność rozmowy, w tym wyrażania krytyki i reagowania na komplementy.

ZALETY TUS : podawanie szczegółowych instrukcji zachowania, modelowanie zachowań niepożądanych, odgrywanie ról przez dziecko, nabycie konkretnych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,  zmniejszenie stresu wynikającego z braku umiejętności poradzenia sobie z trudną sytuacją,  przeniesienie nabytych umiejętności na sytuacje życia codziennego, podniesienie samooceny dziecka.

DLA KOGO ZAJĘCIA TUS? dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami, dzieci wycofanych i nieśmiałych, dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące).

Grupy zamknięte od 6 do 8 osób. Po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy.                                                                                                                          – zajęcia 1 raz w tygodniu                                                                                                       – podział na grupy wiekowe                                                                                                 – konsultacje z psychologiem

2. KURS WCZESNEJ NAUKI CZYTANIA
Zajęcia prowadzone w oparciu o metodę czytania sylabowego. To skuteczna metoda wprowadzająca dziecko w świat sylab i książek. Została ona opracowana przez wybitnego krakowskiego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda ta już od wielu lat przynosi efekty w czytaniu u dzieci z całej Polski. Jej główną zaletą jest to, że wykorzystuje naturalną skłonność człowieka do mówienia sylabami i absorbuje w pracy zarówno prawą jak i lewą półkulę mózgową.
– zajęcia 1 raz w tygodniu
– 2 grupy – dzieci młodsze 3-4 latka i dzieci starsze 5-6 lat.
– zestaw ćwiczeń – po każdych zajęciach.
Dlaczego warto przyprowadzić dziecko na te akurat zajęcia i ich opis znajdziecie Państwo tutaj :http://www.dabrowa.bystrzak.org/oferta-specjalna/

3. DOBRY START 6 latka
Zajęcia przygotowujące 6 latka do pójścia do szkoły z wykorzystaniem elementów METODY DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ
Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.
– zajęcia 1 raz w tygodniu
– zestaw ćwiczeń – po każdych zajęciach

4. JĘZYK ANGIELSKI
– dla dzieci od 3 lat
– nowe grupy
5. JĘZYK CHIŃSKI
– dla dzieci od 6 lat
– nowe grupy

Podczas spotkania będą mogli Państwo uczestniczyć z dziećmi w zajęciach, poznać bliżej prezentowane kursy, uzyskać szczegółowe informacje.
Zapraszamy do kontaktu.tel. 508288150 lub poprzez biuro@dabrowa.bystrzak.org.

16 CZERWIEC , godz. 10.00

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW