Oferta specjalna

JĘZYKI OBCEWCZESNA NAUKA CZYTANIATRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Język angielski dla dzieci w oparciu o metodę PROTI w podziale na grupy wiekowe

 • dla dzieci 3-4 lata
 • dla dzieci 5-6 lat
 • dla dzieci 7-8 lat

Język chiński dla dzieci

 • grupa zaawansowana
 • grupa początkująca

 

 

WCZESNA NAUKA CZYTANIA metodą sylabową prof. J.Cieszyńskiej dla dzieci od 3 do 6 roku życia.

Warsztaty z Wczesnej Nauki Czytania metodą sylabową to:

 • nauka poprzez zabawę
 • stymulacja rozwoju poznawczego dzieci
 • doskonałe przygotowanie do szkoły
 • poprawa pamięci i koncentracji
 • zajęcia prowadzone zgodnie z założeniami terapii neurobiologicznej
 • metoda oparta na badaniach naukowych oraz doświadczeniach praktyków

W trakcie nauki wykorzystujemy autorskie pomoce i akcesoria dydaktyczne. Rodzice dzieci stale współpracują z osobą prowadzącą zajęcia. Małe grupy zapewniają indywidualną opiekę i wsparcie w poszczególnych etapach nauki.

– zajęcia 1 raz w tygodniu
– 2 grupy – dzieci młodsze 3-4 latka i dzieci starsze 5-6 lat.
– zestaw ćwiczeń – po każdych zajęciach.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) –  trening grupowy podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych.

TUS to forma zajęć skierowana do dzieci, które :

 • nie panują nad emocjami
 • są nieśmiałe
 • mają problem z wyrażaniem emocji
 • nie odnajdują się w grupie
 • mają zaburzenia zachowania
 • mają trudności w nawiązywaniu relacji społecznych

Swoim zakresem obejmuje wszystkie sfery życia i rozwija umiejętności z zakresu:

 • umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych,
 • sprawnej i skutecznej komunikacji w relacjach interpersonalnych,
 • rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych,
 • radzenie sobie ze stresującymi wydarzeniami życiowymi,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • wzmacnianie asertywności,
 • przeciwstawianie się tendencjom do izolacji, wycofania, rezygnacji i marginalizacji społecznej.

-grupy zamknięte od 6 do 8 osób, po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy

– zajęcia 1 raz w tygodniu
– udział psychologa dziecięcego

Trwają zapisy do nowych grup. Zajęcia rozpoczynamy od września 2018r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY