Drodzy rodzice i dzieci

Jesteśmy grupą wykwalifikowanych, doświadczonych nauczycieli, pedagogów, którzy z pasją i zaangażowaniem budzą w dzieciach ciekawość otaczającym światem, jednocześnie rozwijając w nich twórcze myślenie i działanie.

Dzieci na naszych zajęciach uczą się wykorzystywać potęgę swoich umysłów. Im wcześniej człowiek posiądzie tę wiedzę, tym piękniejsze będzie jego życie.

Stworzenie „Akademii Twórczego Rozwoju” wynikało z naszej fascynacji twórczością i popartego pracą pedagogiczną przekonania, że twórcze myślenie można skutecznie rozwijać. Dostarczamy bogatą ofertę działań, które mają wpływ na wszechstronny rozwój dzieci w aspekcie indywidualnym i grupowym. Działań, które mają wpływ na umysł, ciało i duszę uczestnika. Takie zintegrowane działanie pozwala dotrzeć do uświadomionych i nieuświadomionych talentów, umiejętności i potencjałów, które każde dziecko posiada. Pozwala także poznać własne możliwości, a co za tym idzie – odkryć w sobie poczucie własnej wartości.

Naszym najważniejszym zadaniem jest sprawić, aby dzieci polubiły myślenie i nie bały się stawać nawet przed najtrudniejszymi wyzwaniami. Zajęcia dla dzieci:

  • Tworzymy idealne warunki do uczenia się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie.
  • Animujemy do rozwiązywania problemów z pomocą metod aktywizujących.
  • Wspólnie ćwiczymy wyobraźnięi odwołujemy się do niej.
  • Systematycznie rozszerzamy wiedzę naszych uczestników, ośmielamy do zadawania pytań i zaspokajania ciekawości.
  • Uczymy konstruktywnej współpracy i dobrej rywalizacji.
  • Nie zapominamy jednak o tym, aby w czasie zajęć dzieci świetnie się bawiły.

W czasie całorocznej zabawy wykorzystujemy:

kinezjologię edukacyjną– koordynacja ciała i umysłu, zwiększenie efektywności pracy mózgu,
– elementy
ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne- ćwiczenia integracyjne uczące współdziałania w grupie i empatii,
– ćwiczenia na podstawie treningu mentalnego „
Jak być lepszym w szkole G. Lang- osiągnięcie sukcesu w szkole poprzez wykorzystanie możliwości i potęgi własnego umysłu od najmłodszych lat,
techniki pamięciowe – efektywne zapamiętywanie z wykorzystaniem 3 zmysłów ( ruchu, wzroku, słuchu) jako naturalnych mechanizmów zapamiętywania,
– ćwiczenia podnoszące poziom
koncentracji,
– elementy
arteterapii – pokonywanie lęków, uwalnianie się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły,
– zabawy
rozluźniająco – relaksacyjne,
– zmniejszające poziom stresu z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej,
– ćwiczenia rozbudzające
myślenie analityczne,
– ćwiczenia podnoszące samoocenę
motywację, wyobraźnię i pozytywne myślenie,
mapy myślowe – notowanie nielinearne usprawniające zapamiętywanie tekstu,
indywidualny styl uczenia – trening poprawiający efektywność nauki, umożliwiający osiągnięcie lepszych wyników w szkole,
ćwiczenia dramowe – podnoszące poziom autoprezentacji i asertywności,
– elementy pedagogiki zabawy
klanzy,
łamigłówki umysłowe – usprawniające pracę mózgu,
doświadczenia i eksperymenty naukowe – rozbudzające ciekawość otaczającym światem,
– trening podnoszący poziom
kreatywności, spontanicznej ekspresji i twórczego myślenia,
– trening określania celów,
– dążenie do ich konsekwentnej realizacji,
– ćwiczenia podnoszące wiarę w swoje możliwości
– wysoka samoocena i
odkrycie potencjału to 90% sukcesu w sferze społecznej, osobistej, edukacyjnej i zawodowej,
– trening
samodzielności w działaniu,
– ćwiczenia rozbudzające
komunikatywność.

BYSTRZAK to innowacyjny program kompleksowych i wszechstronnych zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży opracowany przez polskich pedagogów.

Oparty jest na modelu inteligencji wielorakiej prof. Gardnera z Uniwersytetu Harwarda. Dzięki unikalnemu połączeniu szerokiego wachlarza technik i metod stosowanych na zajęciach roczne podróżnicze kursy intelektu w BYSTRZAKU działają wielopłaszczyznowo, rozwijając w dziecku 8 inteligencji: matematyczno-logiczną, ruchową, językową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, intrapersonalną, interpersonalną, przyrodniczą.

Oferta nasza, jako jedyna w Polsce, systemowo łączy ze sobą zabawę, eksperymenty oraz najnowsze techniki rozwojowe i pamięciowe funkcjonujące na całym świecie – w roczne kursy przygodowo–podróżnicze dla poszczególnych grup wiekowych. Dzieci w naszej Akademii będą bawiły się twórczo, zwiększając wiedzę na temat otaczającego świata. Będziemy wprowadzać także naukę wielozmysłowego czytania dla najmłodszych z wykorzystaniem tablic z wyrazami, wyrażeniami wraz z piktogramami oraz książeczek.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie ocenia wysoką jakość i zawartość merytoryczną programu.