NOWE ZAJĘCIA „Pisanie i czytanie, dodawanie i odejmowanie”

Pisanie i czytanie, dodawanie i odejmowanie – to pierwsze zadania jakie czekają dziecko na początku edukacji szkolnej. Warto zadbać, by proces poznawczy przebiegał sprawnie i miał porządne fundamenty. Odpowiedzią na potrzeby dziecka i rodzica w trakcie pierwszych lat nauki są lekcje językowe i matematyczne z wykorzystaniem elementów edukacyjnych metodyki Marii Montessori:

  • Podczas nauki czytania i pisania następuje przygotowanie pośrednie, jak przygotowanie ręki, ćwiczenie koordynacji ruchów, rozróżnianie figur w ćwiczeniach zmysłu wzroku. Od tego przechodzi się do specjalnych ćwiczeń w rozróżnianiu kształtu liter, pisania w liniaturze, układania prostych wyrazów.

  • Dziecko rozwija pojęcia matematyczne przez swoje własne doświadczenia. Wprowadzeniem jest kontakt z materiałami sensorycznymi, które zapewniają podstawę do pojęć matematycznych oraz uczą koordynacji ruchów.

Zajęcia mają na celu wykorzystanie naturalnego dążenia dzieci do poznania, nieświadomego przyswajania wrażeń odbieranych z otoczenia. Pozwala to na rejestrowanie w podświadomości wszystkich docierających informacji, tworząc w ten sposób predyspozycje dziecka na poziomie intelektu.

Połączenie zajęć językowych (pisania i czytania) z matematycznymi jest sposobem na uzupełnienie i podniesienie sprawności w tych dziedzinach.

Grupa I – przygotowanie do nauki pisania i czytania oraz liczenia dla dzieci przedszkolnych     (4 i 5 lat)

Grupa II – wspomaganie nauki pisania, czytania i liczenia dla dzieci klas I-szych ( 6 i 7 lat)

Zajęcia trwają 2 semestry, 60 min. tygodniowo.

abc